Agroforestry in Europe with Martin Crawford, Martin Wolfe, Philipp Weiss etc

Description

You find Part 1 here: https://www.youtube.com/watch?v=H83je… In this part 2 of the film, some of Sweden’s and England’s pioneers in Agroforestry explain how we through our food production can play a key role in restoring ecosystems, creating food security, new jobs and an improved quality of life. Hur kan vi tillgodose våra mänskliga grundbehov samtidigt som vi stärker hälsan i de ekosystem som vi är en del av? I denna del 2 av filmen berättar några av Sveriges och Englands främsta pionjärer inom Agroforestry hur vi genom vår maproduktion kan få en nyckelroll i att läka ekosystem, skapa matsäkerhet, jobb och ökad livskvallité. Thank you for supporting: paypal.me/paradigmshiftfilm www.paradigmshiftfilm.com